Ölprovning

Ölprovningar med Kalken kan gå till ungefär på detta vis..!


   

- Kvällens deltagare samlas i anslutning till provlokalen.

- Deltagarna hälsas välkomna av kvällens provhållare, som berättar lite om kvällens upplägg, mat och andra praktiska detaljer.

- Om kvällen har några inbjudna gäster så introduceras dessa.

- Klubbens kassör inkasserar.

- Kvällens första öl, den sk. "föråkaren" intas, utan att ingå i själva provningen.

Diskussionen om huruvida detta är en ledtråd om kvällens tema - eller ett totalt villospår startar.

- Middagen intas.

- Mätta och belåtna deltagare forsätter diskussionerna, samtidigt som provölen serveras av provhållarna.

- Allvaret i full gång.

- Teorierna börjar dyka upp....

Vad tusan är öl nr. 2??

Smakar torkad frukt, aprikos mmmm.....

Tja - Nr 1 är då definitivt en ljus lager - men varifrån...?

Nr 3 - den är ju så bekant, kan det vara...?

Kan det vara så att alla kommer från samma bryggeri? USA, Belgien,Sverige..?

- Provhållarna delar även ut frikostigt med ledtrådar till de rätta svaren under aftonen.

(Det finns dock de som antyder att dessa borde vara mer tydliga eftersom de tydligen har en tendens att förvirra deltagarna)

- Är det någon som sitter med svaret ? (förutom provhållarna)

- Det brukar även ges utrymme för en bensträckare eller två under kvällens gång.


- Sedan sätter vi poäng på kvällens provöl (oftast 3 st provöl på en kväll).

Viktigt att framhäva är att, det finns inget rätt eller fel vad gäller bedömningen, utan det är helt upp till den som inmundigar drycken och dennes gom att avgöra.

- Resultatet presenteras innan provölen avslöjas.

- Kvällen avslutas i samband med intagande av en sista öl. den s.k. eftersläckaren, som inte heller ingår i själva provningen.