HemKalken gratulerar nya klubbmästaren Johan. Hämta era tips och råd vad gäller öl, musik och allmänt leverne framövfer från honom. Han kan allt!
"I’d rather have a bottle in front of me than a frontal lobotomy” – Norm Peterson2024-05-05